Fjalet Shqip - English Words

Search results for : Able

ENGLISH

English translation, including it's spelling.

ALBANIAN

All possible translations in albanian, categorized
by type of the words: noun, adjective etc.
Writes:

able

Spells:

'eıbəl

Adjective:

aftë: i aftë, zoti: i zoti, kompetent, zonjë

Writes:

cable

Spells:

'keıbəl

Noun:

litar, kabllo, kavo, kabëll (elektrik), kabllogramm, mesazh

Verb:

lidh me litar, dërgoj (për kabëll), telegrafoj

Writes:

fable

Spells:

'feıbəl

Noun:

fabul, përrallëz, gënjeshtër, trillim, legjendë, mit

Verb:

shkruaj fabula, tregoj fabula

Writes:

gable

Spells:

'geıbəl

Noun:

pjesë muri mbi kulm, zbukurim trekëndësh mbi derë, çati me majë

Writes:

sable

Spells:

'seıbəl

Noun:

kunadhe, shqarth [zool.], gëzof kunadhjeje

Adjective:

ngjyrë kunadheje, zi: i zi, errët: i errët

Writes:

table

Spells:

'teıbəl

Noun:

tryezë, tavolinë, tryezë e shtruar, ushqim, tabelë, shesh, rrafshnaltë

Verb:

vë në tryezë, paraqes raport

Writes:

arable

Spells:

'ærəbəl

Adjective:

lërueshëm: i lërueshëm

Writes:

doable

Spells:

'du:əbəl

Adjective:

bëhem: që mund të bëhet

Writes:

enable

Spells:

ın'eıbəl

Verb:

lehtësoj, jap: i jap mundësi, mundësoj, krijoj mundësi, përshtat

Writes:

fabled

Spells:

'feıbəld

Adjective:

shndërruar: i shndërruar në fabul, legjendar, sajuar: i sajuar, trilluar: i trilluar

Writes:

fabler

Spells:

'feıblər

Noun:

autor fabulash

Writes:

gabled

Spells:

'geıbəld

Adjective:

kulm: me një kulm (kulm)

Writes:

liable

Spells:

'laıəbəl

Adjective:

detyruar: i detyruar, përgjegjës, rrezikuar: i rrezikuar, prekshëm: i prekshëm nga sëmundjet

Writes:

sables

Spells:

'seıbəlz

Noun:

zi

Writes:

stable

Spells:

'steıbəl

Noun:

ahur

Adjective:

qëndrueshëm: i qëndrueshëm, fortë: i fortë, fiksuar: i fiksuar

All 'ABLE' translations are displayed above. If you couldn't find the translation perhaps try to check if you made any mistake. Also if there is a translation of Able that you wish to contribute please share it with us, to help other users of our site and spread more knowledge.