Fjalet Shqip - English Words

Search results for : Ban

ENGLISH

English translation, including it's spelling.

ALBANIAN

All possible translations in albanian, categorized
by type of the words: noun, adjective etc.
Writes:

ban

Spells:

bæn

Noun:

ndalim, mallkim, nxjerrje jashtë ligjit, dekret

Verb:

mallkoj, ndaloj

Writes:

band

Spells:

bænd

Noun:

shirit, fashë, rrip, bandazh, fashatim, rreth fuçie, lidhurit: të lidhurit, rrip mesi, etiketë, damkë, manshetë, vulë, shirit magnetik, bandë, brez [rad.], orkestër, kope

Verb:

lidh me rrip, fashoj, vija-vija: bëj vija-vija

Writes:

bane

Spells:

beın

Noun:

helm, farmak, fatkeqësi, vdekje [fig.]

Writes:

bang

Spells:

bæŋ

Noun:

goditje, krismë, përplasje, balluke, plasje, zhurmë, qejf [amer. zhrg.]

Verb:

godas fort, jap një goditje, potere: bëj potere, përpiqem, fle me femër [zhrg. vulg.], përplas me zhurmë

Adverb:

potershëm, mu

Writes:

bank

Spells:

bæŋk

Noun:

breg, buzë, pirg, ledh, ballë qymyri, cektësim, shpat, grumbull, anim [av.], bankë, kumbara, depozitë

Verb:

mbledh, rrethoj me ledh, mblidhem, anoj [av.], depozitoj, kryej veprime bankare, vë në bankë

Writes:

banal

Adjective:

banal, rëndomtë: i rëndomtë, vulgar

Writes:

bandy

Spells:

'bændı

Verb:

kthej, shkëmbej

Adjective:

shtrembër: i shtrembër, përkulur: i përkulur, hark: me hark

Writes:

banns

Spells:

bænz

Noun:

njoftim

Writes:

cuban

Spells:

'kju:bən

Noun:

kubanez

Adjective:

kuban

Writes:

urban

Adjective:

urban, qytetës

Writes:

banana

Spells:

bə'nænə

Noun:

banane

Writes:

banded

Spells:

'bændıd

Adjective:

shirit: me shirit

Writes:

bandit

Noun:

bandit, gangster

Writes:

bandog

Spells:

'bæn,dɒg

Noun:

qen i egër

Writes:

bangle

Spells:

'bæŋgəl

Noun:

byzylyk, kyç i dorës

Verb:

rri varur

All 'BAN' translations are displayed above. If you couldn't find the translation perhaps try to check if you made any mistake. Also if there is a translation of Ban that you wish to contribute please share it with us, to help other users of our site and spread more knowledge.