Fjalet Shqip - Fjalet Anglisht

Search results for : Progress

ENGLISH

English translation, including it's spelling.

ALBANIAN

All possible translations in albanian, categorized
by type of the words: noun, adjective etc.
Writes:

progress

Spells:

'prɒgres

Noun:

progres, ngritje, përparim, rritje, mbarëvajtje, zhvillim, përmirësim, avancim

Verb:

eci, përparoj, gradoj, vazhdon

Writes:

progression

Spells:

prə'greʃən

Noun:

ecje përpara, avancim, progresion [mat.]

Writes:

progressive

Spells:

prə'gresıv

Noun:

përparimtar, progresist

Adjective:

rritës, progresiv, përparues, avancoj: që avancon [mjek.], përparimtar, paravajtëse [gram.]

Writes:

progress: in progress

Adverb:

vazhdim: në vazhdim

Writes:

progress: in the progress of

Preposition:

gjatë